MISJA I WIZJA


Misją Call For Business jest budowa pozytywnego wizerunku telemarketingu na rynku wśród pracowników, kontrahentów oraz ich klientów.
Na rynku polskim jest to szczególnie trudne ze względu na powszechnie panujące przekonanie o jego agresywności i niskiej jakości usług.

 

Dla Call For Business najważniejszy jest sposób osiągnięcia sukcesu, a nie jego wymiar liczbowy. Dbamy o pozytywny wizerunek naszych kontrahentów, ponieważ outsourcując do nas swoje usługi telemarketingowe, przekazują nam odpowiedzialność za budowanie ich wizerunku na rynku.

Dlatego przy realizowaniu każdej kampanii Call For Business jest nastawione na sukces, który rozumie jako pozytywne budowanie relacji z kontrahentem i jego klientami, dzięki czemu współpraca prowadzi do osiągnięcia korzyści ekonomicznych i wizerunkowych.

 

Wizją Call For Business jest bycie leaderem na rynku usług z zakresu telemarketingu i mailingu przy realizowaniu kampanii średniej wielkości.